1. Domů
  2. Služby
  3. Revize

Revize tlakových nádob stabilních - TNS

Naše společnost provádí revize vyhrazených technických zařízení
(Čj.: TICR/29608/2014, osvědčení ev. č.: 1357/7/14/TZ-R-NA)

TNS patří mezi technická vyhrazená tlaková zařízení a podléhají pravidelným revizím a zkouškám. Do 14-ti dnů od uvedení do provozu je provozovatel povinen provést první provozní revizi tlakové nádoby stabilní (dle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012) a následně pak další pravidelné revize a zkoušky pro zajištění bezpečného provozu zařízení. Pro obsluhu tlakových nádob je nutné zaškolit, prakticky zacvičit a prokazatelně přezkoušet určené a provozovatelem písemně pověřené pracovníky.

Pro bližší informace, technické poradenství a nabídky kontaktujte oddělení revizí TNS:
Jan Osmančík
oddělení prodeje

Další produkty a služby