1. Domů
  2. SERVIS
  3. Servis úpravy vzduchu
Servis zařízení na úpravu vzduchu

Stlačený vzduch vyprodukovaný kompresorem za vysoké teploty se po ochlazení (většinou ještě v kompresoru) stává 100% nasyceným a dochází k nežádané kondenzaci v rozvodech stlačeného vzduchu. Kondenzát lze definovat jako směs vody, oleje a pevných částic a bývá nežádoucím prvkem v systému stlačeného vzduchu!

Servis technologických zařízení na úpravu a regulaci stlačeného vzduchu

Servis a opravy technologických zařízení na úpravu a regulaci stlačeného vzduchu, sušení, filtrace, odvádění kondenzátu a jeho separace.

Jedná se o technologické zařízení a prvky, jenž jsou vřazovány do tlakovzdušného systému (potrubí, řádu nebo před spotřebiče stlačeného vzduchu či hned za kompresory).

Stlačený vzduch vyprodukovaný kompresorem za vysoké teploty se po ochlazení (většinou ještě v kompresoru) stává 100% nasyceným a dochází k nežádané kondenzaci v rozvodech stlačeného vzduchu. Kondenzát lze definovat jako směs vody, oleje a pevných částic. Kondenzát bývá nežádoucím prvkem v systému stlačeného vzduchu!

Pro bližší informace, technické poradenství a nabídky kontaktujte:
Jan Osmančík
oddělení servisu

Využijte další servisní služby...

Další produkty a služby